MOVE IT like Lublin

Pe scurt despre mobilitatea urbană durabilă

Ce este un Plan de Mobilitate Urbană Durabilă?

Viziunea pentru mobilitatea durabilă în orașele europene își are rădăcinile în conceptul de Plan de Mobilitate Urbană Durabilă. PMUD-ul este o abordare strategică care se concentrează pe furnizarea de soluții cuprinzătoare de mobilitate care să conducă la calitatea vieții pe termen lung pentru toate grupurile sociale, la creștere economică și, în același timp, protejează mediul și se adaptează la schimbările climatice. Un PMUD este o strategie de transport integrată, pe termen lung, cu obiective și ținte clare, care vizează o mai bună accesibilitate și calitate a vieții pentru oraș și zona sa urbană funcțională.

  • Durabil: nevoile de mobilitate ale generațiilor prezente și viitoare sunt satisfăcute la nivel municipal și regional.

  • Strategic: există un proces, nu doar un plan.

  • Integrat: planificarea mobilității a stabilit o varietate de legături (spațiale, sectoriale, temporale).

​PMUD-ul utilizează o abordare holistică a mobilității urbane a persoanelor și a bunurilor, care urmărește să echilibreze obiectivele economice, sociale și de mediu.​ ​Se bazează pe practicile de planificare existente și ia în considerare în mod corespunzător principiile de integrare, participare și evaluare.

Carateristicile mobilității urbane durabile

Ameliorarea calității vieții

Planificarea mobilității urbane durabile crește calitatea vieții într-o zonă urbană.​

Economisirea costurilor și crearea de beneficii economice

Un medium ai sănătos și aglomerația redusă ajută la reducerea substanțială a costurilor pentru comunitatea locală și la atragerea de noi afaceri.

Contribuirea la o mai bună sănătate și mediu

O mobilitate mai durabilă se traduce direct într-o calitate mai bună a aerului și mai puțin zgomot. 

Asigurarea mobilității fară probleme și îmbunătățirea accesului

Planificarea mobilității urbane durabile este un instrument excelent pentru a crea soluții multimodale de transport ușă în ușă.

Utilizarea mai eficientă a resurselor limitate

Planificarea mobilității urbane durabile schimbă atenția către un mix echilibrat de măsuri, inclusiv măsuri de management al mobilității cu costuri mai mici.​

Câștigarea suportului public

Implicarea părților interesate și a cetățenilor este un principiu de bază al unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă.

Pregătirea unor planuri mai bune

Planificatorii pot înțelege mai bine nevoile de mobilitate ale diferitelor grupuri de utilizatori atunci când primesc feedback din timp.

Îndeplinirea efectivă a obligațiilor legale

Obligațiile legale pentru îmbunătățirea calității aerului și reducerea zgomotului sunt doar două exemple dintr-o serie de reglementări naționale și europene.

Utilizarea sinergiilor, creșterea relevanței

Problemele de mobilitate urbană se întind adesea în granițele administrative, se referă la mai multe domenii de politică sau implică o gamă largă de departamente și instituții.

Trecerea către o nouă cultură a mobilității

PMUD formează o viziune care este agreată de marile grupuri politice și împărtășită de instituțiile și cetățenii care alcătuiesc o societate urbană.