mill.md

Rezultatele implementării proiectului

0

Activități realizate

0

Buget valorificat

0 Luni

Durata proiectului

Obiectivele principale ce urmează a fi atinse prin implementarea proiectului

Activitățile proiectului au drept scop susținerea autorităților locale din Chișinău pentru transformarea transportului public municipal într-un transport mai incluziv, mai sigur, mai rezilient și durabil.

Îmbunătățirea politicilor de transport public la nivel municipal

Sporirea capacității instituționale a Primăriei municipiului Chișinău în domeniul mobilității urbane, în conformitate cu practicile UE în domeniu

Creșterea calității managementului transportului public în Chișinău și Lublin prin implementarea soluțiilor și tehnologiilor inovative

Beneficiarii finali ai proiectului sunt toate categoriile de pasageri din municipiul Chișinău.

Rezultatele implementării proiectului

Explorând Standardele UE în Transportul Urban: Delegația Chișinăului la Expoziția Busworld 2023 O delegație formată din reprezentanții de la Primăria

Schimb de experiență în cadrul proiectului ”MOVE IT like Lublin” pentru îmbunătățirea sistemului de transport public din Chișinău Un grup

Consultant finanțe

Consultant finanțe Procedura de achiziție: Licitație deschisă Scopul achiziției este: Servicii de asistență tehnică Termen limită de solicitare a clarificărilor:

Analist date, Centrul de monitorizare a traficului (CMT) (repetat 16.11.2023) Procedura de achiziție: Licitație deschisă Scopul achiziției este: Servicii de

Elaborarea de rapoarte de politici locale cu recomandări pentru implementarea celor mai noi abordări în transportul public (II) (repetat 16.11.2023)

Parteneri