mill.md

MOVE IT like Lublin

MOVE IT like Lublin - a Chisinau Sustainable Development Initiative

Rezultatele implementării proiectului:

Calitate îmbunătățită a managementului Transportului Public din Chișinău.
Dezvoltarea transportului local.
Elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă.
Noi benzi dedicate și de redirecționare.
0

Activități realizate

0

Buget valorificat

0 Luni

Durata proiectului

Activitățile proiectului au drept scop susținerea autorităților locale din Chișinău pentru transformarea transportului public municipal într-un transport mai incluziv, mai sigur, mai rezilient și durabil.


Obiectivele principale ce urmează a fi atinse prin implementarea Proiectului sunt:


 Îmbunătățirea politicilor de transport public la nivel municipal;


 Sporirea capacității instituționale a Primăriei municipiului Chișinău în domeniul mobilității urbane, în conformitate cu practicile UE în domeniu;


• Creșterea calității managementului transportului public în Chișinău și Lublin prin implementarea soluțiilor și tehnologiilor inovative.

 Calitate îmbunătățită a managementului -Transportului Public din Chișinău.


 Legislație îmbunătățită privind transportul public la nivel local și național.


• Direcția Transport din cadrul Primăriei mun. Chișinău va fi reformată, modernizată și va avea o funcționalitate mai bună.


• Dezvoltarea transportului local.


• Elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă.


• Schimbul de bune practici și know-how între Lublin și Chișinău.


• Utilizarea celor mai bune practici pentru combaterea efectelor adverse ale pandemiei COVID -19, în transportul public.


• Sporirea capacității și eficienței Primăriei în monitorizarea și gestionarea traficului, prin utilizarea celor mai noi tehnologii și inovații:


• Crearea Centrului de Monitorizare a Traficului.


• Tablou de bord pentru monitorizarea în timp real a GPS-urilor autobuzelor și troleibuzelor, orarul digital, fluxul de pasageri și vânzările de bilete.


 Noi benzi dedicate și de redirecționare.


 Elaborarea studiului privind compensațiile și subvenționarea grupurilor vulnerabile.


 Pasageri bine informați cu privire la cele mai noi tehnologii și inovații, utilizate în transportul public din Chișinău.

Beneficiarii finali ai proiectului sunt toate categoriile de pasageri din municipiul Chișinău.

Asistent de Proiect

Asistent de Proiect Procedura de achiziție: Licitație deschisă Scopul achiziției este: Servicii de asistență tehnică Termen limită de solicitare a clarificărilor: 28 septembrie

Administrator IT, Centrul de monitorizare a traficului (CMT) Procedura de achiziție: Licitație deschisă Scopul achiziției este: Servicii de asistență tehnică

Analist date, Centrul de monitorizare a traficului (CMT) Procedura de achiziție: Licitație deschisă Scopul achiziției este: Servicii de asistență tehnică

Parteneri