MOVE IT like Lublin

MOVE IT like Lublin, transport public chisinau, mobilitate urbana durabila, planul de mobilitate urbana durabila

Transport public chisinau, mobilitate urbana durabila, planul de mobilitate urbana durabila

Benzi dedicate transportului public

MOVE IT like Lublin, transport public chisinau, planul de mobilitate urbana durabila. Benzi dedicate transportului public.

Activități realizate

0

Buget valorificat

0 mln EUR

Durata proiectului

0 LUNI

Obiectivele principale ce urmează a fi atinse prin implementarea proiectului

Activitățile proiectului au drept scop susținerea autorităților locale din Chișinău pentru transformarea transportului public municipal într-un transport mai incluziv, mai sigur, mai rezilient și durabil.

Îmbunătățirea politicilor de transport public la nivel municipal

Sporirea capacității instituționale a Primăriei municipiului Chișinău în domeniul mobilității urbane, în conformitate cu practicile UE în domeniu

Creșterea calității managementului transportului public în Chișinău și Lublin prin implementarea soluțiilor și tehnologiilor inovative

Beneficiarii finali ai proiectului sunt toate categoriile de pasageri din municipiul Chișinău.

Rezultatele implementării proiectului

Proiectul „MOVE IT like Lublin”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Primăria Municipiului Chișinău a organizat

A fost lansat procesul de dezvoltare a Studiului privind biletul electronic în transportul municipal cu suportul proiectului finanțat de Uniunea

Desfășurarea unei campanii de informare și conștientizare a avantajelor utilizării transportului public, mobilității urbane

Mobilier și alte bunuri în cadrul Centrului de monitorizare a traficului (CMT) Procedura de achiziție: Achiziție de valoare mică Scopul

Consultant finanțe

Consultant finanțe Procedura de achiziție: Licitație deschisă Scopul achiziției este: Servicii de asistență tehnică Termen limită de solicitare a clarificărilor:

Parteneri