MOVE IT like Lublin

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Chișinău

Despre planul de mobilitate urbană durabilă Chișinău

Primăria Chișinău face în prezent demersuri pentru pregătirea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD), care stabilește direcțiile clare de acțiune pe care vor trebui să se concentreze dezvoltarea municipiului în perioada 2022-2030. Primăria Chișinău își dorește să aibă alături comunitatea și mediul de afaceri în acest demers, pentru a înțelege nevoile lor de mobilitate.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) este un plan strategic menit să răspundă nevoilor de mobilitate ale oamenilor și afacerilor din orașe și împrejurimile acestora, pentru o mai bună calitate a vieții.  În plus, specifică concret măsuri pentru atingerea acestor obiective în diverse domenii de acțiune (ex. ciclism, transport public, parcare, siguranță în trafic etc.). Caracteristica specială a PMUD Chișinău este luarea în considerare holistică a tuturor modurilor de transport (trafic pietonal și de biciclete, transport public, trafic auto, cale ferată) și toate celelalte subiecte relevante pentru mobilitate (siguranța circulației, dezvoltarea urbană, protecția climei, poluarea aerului) – inclusiv șoferii ecologici, noile forme de mobilitate și oportunitățile digitalizării. Ca instrument de planificare interactiv, acesta ia în considerare și principiile integrării, participării și evaluării pe parcursul întregului proces.

Principalele obiective ale PMUD sunt:
• îmbunătățirea eficienței serviciilor de transport și a infrastructurii,
• reducerea nevoii de utilizare a mijloacelor de transport motorizate, reducerea impactului asupra mediului și reducerea consumului de energie pentru activitățile de transport,
• asigurarea unui nivel optim de accesibilitate în cadrul localității și în zona periurbană
• asigurarea unui mediu sigur pentru populație,
• asigurarea accesibilității tuturor categoriilor de persoane (inclusiv persoanelor cu dizabilități) la serviciile de transport și infrastructura.

PMUD Chișinău este parte integrantă a „MOVE IT like Lublin — o inițiativă de dezvoltare durabilă a transportului public Chișinău” a Municipiului Chișinău. Proiectul se întinde pe o perioadă de 2 ani (iulie 2022 – iulie 2024) și constă din următoarele părți: o parte analitică și o parte de propunere. Partea analitică descrie status quo-ul actual al fiecăruia dintre modurile de transport respective și al sistemului de mobilitate în ansamblu, definește punctele slabe și punctele forte și oferă o bază pentru formularea unei viziuni a Planului de mobilitate, a cărei implementare este detaliate în partea de propunere. Pe baza unei viziuni de mobilitate, vor fi propuse un set de politici, domenii de schimbare, măsuri și proiecte. Mai mult, în cadrul portofoliului de activități de proiect sunt planificate activități de schimb de cunoștințe cu orașe și organizații europene, precum și evenimente publice în cadrul Săptămânii europene a mobilității.

Probleme și soluții pentru orașul nostru

Sistemul de transport din Chișinău

Chișinăul este considerat centrul economic, cultural, politic și academic al țării și aici este concentrată o mare parte a economiei naționale. Peste jumătate din numărul total al întreprinderilor înregistrate și al producției industriale ale țării se află în municipiul Chișinău. Aproape jumătate din numărul total al angajaților țării lucrează în municipiu. Orașul atrage astfel săptămânal navetiști din toată țara, care fac naveta acolo în timpul săptămânii și se întorc acasă în weekend. În plus, există un număr mare de navetiști zilnici care lucrează în oraș. Navetiștii călătoresc de obicei cu mașina din cauza distanțelor lungi și a transportului public sau a conectivității feroviare slabe. Numărul de mașini private deținute crește constant, ca parte a unei tendințe care va continua și în următorii ani la o rată anuală de 5-10%. Serviciul de transport public din Chișinău se îmbunătățește constant și există o tendință pozitivă în utilizarea transportului public. Troleibuzele și autobuzele mai curate și mai eficiente, un sistem îmbunătățit de bilete, o acoperire mai bună la nivel metropolitan și un program mai fiabil fac din transportul public o opțiune de mobilitate mai atractivă în interiorul orașului.

Ca oraș în creștere, Chișinăul se caracterizează prin congestionare a traficului, creșterea timpului de navetă, lipsa locurilor de parcare, transport public limitat, infrastructură incompletă pentru traficul de biciclete și poluare crescută a mediului și consum de energie.

Nivel ridicat de poluare fonică

Studiile arată că oamenii sunt foarte expuși și deranjați de poluarea fonică în zonele urbane ale Europei. O limită de viteză a mașinii de 50 km/h în orașe s-a dovedit a nu fi suficientă în ceea ce privește zgomotul motorului pe care oamenii îl aud. Urechea umană percepe zgomotul din trafic dublu atât de puternic la o viteză de trafic de 50 km/h decât la 30 km/h. Pe baza acestui fapt, orașele europene se uită din ce în ce mai mult la politici de reducere semnificativă a vitezei mașinii la 30 km/h în orașe, ceea ce scade semnificativ nivelul de zgomot și în același timp crește nivelul de siguranță rutieră.

Calitate scăzută a aerului

Niveluri prea ridicate de emisii (de exemplu, dioxizi de azot NO2) în aer, pe care autoturismele noastre cu motor cu combustibil le eliberează de fiecare dată când mergem la drum, provoacă riscuri semnificative pentru sănătatea noastră și pentru mediu. Sectorul transporturilor este responsabil pentru aproape 30% din ponderea emisiilor totale de GES ale Uniunii Europene (2019), 20% fiind alocate transportului rutier. UE depune acum eforturi semnificative pentru a atinge obiective ambițioase de mediu împreună cu toate guvernele și orașele. Doar sectorul transportului este angajat în reducerea emisiilor cu cel puțin 55% până în 2030 și cu 90% până în 2050 (conform Noului Cadru de Mobilitate Urbană, 2021).

Prea multe accidente rutiere

Reducerea vitezei mașinii în oraș are un alt avantaj: nivelurile de siguranță rutieră sunt în creștere. Din ce în ce mai multe orașe din Europa au început să planifice Viziunea 0 (zero decese rutiere/an), deoarece siguranța în trafic a devenit o preocupare majoră în ultimul deceniu.   În cadrul PMUD Chișinău, echipa de experți vor analiza principalele punctele critice ale incidentelor rutiere, cauzele incidentelor, evoluția acestora și identificarea zonelor care au nevoie urgentă de siguranță și trafic. măsuri de calmare.