mill.md

Achiziții

Echipamente pentru Centrul de monitorizare a traficului Procedura de achiziție: de valoare mică Scopul achiziției este: Achiziționarea echipamentelor pentru Centrul

Elaborarea studiului privind sistemul e-ticketing Procedura de achiziție: Simplificată (PRAG2019) Scopul achiziției este: Scopul acestei activități este elaborarea unui studiu

Elaborarea unui studiu privind transportul public în municipiul Chișinău Procedura de achiziție: Simplificată (PRAG2019) Scopul achiziției este: Elaborarea unui studiu privind sistemul

Relansare: Servicii de verificare a cheltuielilor în cadrul Proiectului UE „MOVE IT like Lublin” Procedura de achiziție: Simplificată (PRAG2019) Scopul achiziției

Relansare: Manager, Centrul de monitorizare a traficului Procedura de achiziție: Licitație deschisă Scopul achiziției este: Servicii de asistență tehnică Termen limită de

Relansare: Manager, Centrul de monitorizare a traficului (Proiectul UE „MOVE IT like Lublin”) Procedura de achiziție: Licitație deschisă. Scopul achiziției

Relansare: Invitație de participare la desfășurarea unei campanii de conștientizare în vederea creșterii vizibilității activităților proiectului Procedura de achiziție: Procedură

Relansare: Invitație de participare la desfășurarea unei campanii de conștientizare în vederea creșterii vizibilității activităților Proiectului Procedura de achiziție: Simplificată

Relansare: Invitație de participare la desfășurarea unei campanii de conștientizare în vederea creșterii vizibilității activităților Proiectului Procedura de achiziție: Simplificată

Elaborarea de rapoarte de politici locale cu recomandări pentru implementarea celor mai noi abordări în transportul public (2) Procedura de

Servicii de verificare a cheltuielilor în cadrul Proiectului UE „MOVE IT like Lublin” Procedura de achiziție: Simplificată (PRAG2019) Scopul achiziției

Relansare: Achiziția serviciilor de comunicare și promovare a Proiectului Procedura de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri. Scopul achiziției este: Servicii