mill.md

Asistent de Proiect

Procedura de achiziție: Licitație deschisă

Scopul achiziției este: Servicii de asistență tehnică

Termen limită de solicitare a clarificărilor: 28 septembrie 2023, 10:00

Termen limită de depunere a ofertelor: 6 octombrie 2023, 10:00

Criteriu de atribuire: cel mai bun raport calitate – preț

Anunțuri şi informaţii: