MOVE IT like Lublin

Anunț privind contractarea serviciilor de asistență tehnică: Manager, Centru de monitorizare a traficului

Primăria municipiului Chișinău a lansat licitația privind achiziționarea serviciilor în cadrul Proiectului „Move it Like Lublin – a Chisinau Sustainable Development Initiative”: Manager, Centru de monitorizare a traficului

Procedura de achiziție: licitatie deschisă

Scopul achiziției este: contractarea serviciilor de asistență tehnică, Manager, Centru de monitorizare a traficului

Descrierea misiunii: În cadrul Primăriei municipiului Chișinău va fi dezvoltat și implementat un Centru de monitorizare a traficului (CMT), precum și alte instrumente de management al transportului public. Managerul Centrului de monitorizare a traficului va oferi sprijinul necesar la crearea CMT; va supraveghea activitatea echipei; va monitoriza și evalua performanța sistemului de semaforizare; va coopera cu Î.M. Rețelele electrice de iluminare Lumteh; va analiza datele și tendințele fluxului de transport etc.

Perioada clarificărilor: 01 iulie – 11 iulie 2022.

Perioada de depunere a ofertelor: 11 iulie – 22 iulie 2022.

Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: calitate – preț

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

Pentru mai multe informații cu privire la această licitație, vă rugăm să accesați: https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1656680362664