MOVE IT like Lublin

Anunț de participare privind contractarea serviciilor de asistență tehnică: Consultant achiziţii şi logistică

Primăria municipiului Chișinău a lansat licitația privind achiziționarea serviciilor în cadrul Proiectului „Move it Like Lublin – a Chisinau Sustainable Development Initiative”: Consultant achiziţii şi logistică.

Procedura de achiziție: licitație deschisă

Scopul achiziției este: contractarea serviciilor de asistență tehnică, Consultant achiziţii şi logistică

Descrierea misiunii: Consultantul va acorda asistență tehnică de înaltă calitate în pregătirea și desfășurarea procedurilor/activităților de achiziție și logistică în conformitate cu ghidul practic al UE și legislația națională relevantă.

Perioada clarificărilor: 01 iulie – 11 iulie 2022.

Perioada de depunere a ofertelor: 11 iulie – 22 iulie 2022.

Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: calitate – preț

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

Pentru mai multe informații cu privire la această licitație, vă rugăm să accesați: https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1656679626982