MOVE IT like Lublin

Reprezentanții Proiectului UE „MOVE IT like Lublin” - inițiativă de dezvoltare durabilă a transportului public din municipiul Chișinău au participat la Primul Forum Economic Chișinău 2022 „Invest in Chișinău”

Reprezentanții Proiectului UE „MOVE IT like Lublin” au participat la panelul de discuții privind mobilitatea urbană și transportul sustenabil integrat pentru astăzi și pentru viitor, organizat în cadrul Forumul Economic Chișinău 2022 „Invest in Chișinău”, care s-a desfășurat în perioada 30 septembrie – 1 octombrie 2022.

Forumul a găzduit experți din țară și de peste hotare, agenți economici, care au abordat subiecte precum mobilitatea urbană, dezvoltarea transportului public, dezvoltarea turismului, eficiența energetică, energia regenerabilă etc. 

În cadrul Panelului dedicat mobilității urbane, Octavian Lungu, managerul proiectului „MOVE IT like Lublin – inițiativă de dezvoltare durabilă a transportului public din municipiul Chișinău”, a prezentat această inițiativă de dezvoltare durabilă a transportului public, trecând în revistă obiectivele Proiectului, activitățile realizate, în derulare și cele ce urmează a fi implementate până la finele anului 2024. 

Activitățile realizate  până în prezent în cadrul proiectului „MOVE IT like Lublin – inițiativă de dezvoltare durabilă a transportului public din municipiul Chișinău” includ: cercetarea legislației privind transportul rutier la nivel municipal și național, realizarea raportului de progres privind implementarea prevederilor Acordului de Asociere UE-Moldova în domeniul transportului public, elaborarea studiului privind cele mai bune practici de prevenire a COVID-19 în transportul public, organizarea Săptămânii Europene a Mobilității la Lublin și în Chișinău, instruirea funcționarilor din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație din cadrul Primăriei mun. Chișinău, instalarea echipamentelor antibactericide în unitățile de transport public, etc. 

Totodată, a fost demarat procesul de dezvoltare a unui Centru modern de monitorizare a traficului și elaborarea Planului de mobilitate urbană durabilă, document ce va fi dezvoltat în decurs de 2 ani de către compania un grup de experți internaționali și va reprezinta un document de planificare strategică pentru municipiul Chișinău. Prin acest Plan se va promova dezvoltarea inteligentă a infrastructurii municipiului, astfel încât să răspundă nevoilor de mobilitate ale tuturor locuitorilor și vizitatorilor capitalei, transformând-o într-un oraș mai accesibil, mai incluziv și mai eficient.

Informație de context:

Proiectul „MOVE IT like Lublin” – Inițiativa de dezvoltare durabilă a transportului public din mun. Chișinău, finanțat de Uniunea Europeană, este implementat în baza unui parteneriat între Primăria mun. Chișinău și Primăria orașului Lublin din Polonia. Proiectul va fi implementat până în anul 2025 și va oferi sprijin pentru a transforma serviciile de transport public din oraș într-un sistem de transport mai inclusiv, mai sigur, mai rezistent și mai durabil. Bugetul total al proiectului este în valoare de 3.500.000 euro, dintre care 3.325.000 euro este contribuția Uniunii Europene în formă de grant, iar 175.000 euro sunt alocați de către Primăria municipiului Chișinău.