MOVE IT like Lublin

În cadrul proiectului finanțat de Uniunea Europeană „MOVE IT like Lublin” s-a desfășurat o nouă rundă de discuții privind măsurile de mobilitate urbană

Proiectul „MOVE IT like Lublin”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Primăria Municipiului Chișinău a organizat marți, 30 ianuarie 2024, o nouă rundă de discuții privind măsurile de mobilitate durabilă în cadrul Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Chișinău.

În cadrul ședinței publice a grupului de lucru pentru transport public au participat viceprimarul capitalei, Ilie Ceban, conducătorii întreprinderilor de transport municipale, reprezentanți ai Direcției generale mobilitate urbană, echipa proiectului „MOVE IT like Lublin”, precum și alte părți interesate care și-au manifestat interesul pentru a participa.

Astfel, specialiștii au analizat pachetul de măsuri privind transportul public, siguranță, mobilitate activă, mobilitate inteligentă, mobilitate verde și altele. Scopul planificării acestor măsuri este de a dezvolta un set structurat și cuprinzător de acțiuni și strategii cum ar fi: identificarea priorităților, stabilirea obiectivelor, selectarea intervențiilor, evaluarea impactului, implicarea părților interesate, asigurarea durabilității.

Totodată, în cadrul ședinței publice a fost prezentat stadiul actual de elaborare al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, inclusiv informații despre viziune și indicatori de performanță pentru domeniile prioritare, inițiativele de mobilitate urbană, metodologia de prioritizare a măsurilor. Experții au prezentat valorile țintă pentru anul 2040 în ceea ce privește indicatorii de performanță de bază.

Aceste măsuri sunt elaborate cu scopul de a încuraja o mobilitate mai sustenabilă, eficientă și transparentă în cadrul mediului urban.

Informație de context:

Proiectul „MOVE IT like Lublin” – Inițiativa de dezvoltare durabilă a transportului public din mun. Chișinău, finanțat de Uniunea Europeană, este implementat în baza unui parteneriat între Primăria mun. Chișinău și Primăria orașului Lublin din Polonia. Proiectul va fi implementat până în anul 2025 și va oferi sprijin pentru a transforma serviciile de transport public din oraș într-un sistem de transport mai incluziv, mai sigur, mai rezistent și mai durabil. Bugetul total al proiectului este în valoare de 3.500.000 de euro, dintre care 3.325.000 de euro este contribuția Uniunii Europene sub formă de grant, iar 175.000 euro sunt alocați de către Primăria municipiului Chișinău.