mill.md

Echipamente pentru Centrul de monitorizare a traficului

Echipamente pentru Centrul de monitorizare a traficului Procedura de achiziție: de valoare mică Scopul achiziției este: Achiziționarea echipamentelor pentru Centrul de monitorizare a traficului. Termen limită de depunere a ofertelor: 16 iunie 2023, 15:00 Criteriu de atribuire:  Prețul cel mai scăzut Anunțuri şi informaţii: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1686224087674

Elaborarea studiului privind sistemul e-ticketing

Elaborarea studiului privind sistemul e-ticketing Procedura de achiziție: Simplificată (PRAG2019) Scopul achiziției este: Scopul acestei activități este elaborarea unui studiu privind e-ticketing adecvat pentru provocările și nevoile actuale și viitoare ale orașului. Studiul ar trebui să fie aplicabil pentru prima fază a implementării proiectului (testare pilot), precum și pentru un sistem complet de e-ticketing.. Termen […]

Elaborarea unui studiu privind transportul public în municipiul Chișinău

Elaborarea unui studiu privind transportul public în municipiul Chișinău Procedura de achiziție: Simplificată (PRAG2019) Scopul achiziției este: Elaborarea unui studiu privind sistemul de transport public în municipiul Chișinău. Termen limită de depunere a ofertelor: 21 iunie 2023, 15:00 Criteriu de atribuire: calitate – preț Anunțuri şi informaţii: Invitație de participare

Relansare: Servicii de verificare a cheltuielilor în cadrul Proiectului UE „MOVE IT like Lublin”

Relansare: Servicii de verificare a cheltuielilor în cadrul Proiectului UE „MOVE IT like Lublin” Procedura de achiziție: Simplificată (PRAG2019) Scopul achiziției este: Primăria municipiului Chișinău intenționează să contracteze o companie de audit pentru a efectua verificarea cheltuielilor raportate aferente activităților de implementare a Proiectului. Verificatorul va trebui să respecte cerințele legate de verificarea cheltuielilor conform prevederilor Contractului […]

Relansare: Manager, Centrul de monitorizare a traficului

Relansare: Manager, Centrul de monitorizare a traficului Procedura de achiziție: Licitație deschisă Scopul achiziției este: Servicii de asistență tehnică Termen limită de solicitare a clarificărilor: 29 mai 2023, 15:00 Termen limită de depunere a ofertelor: 8 iunie 2023, 15:00 Criteriu de atribuire: cel mai bun raport calitate – preț Anunțuri şi informaţii: ocds-b3wdp1-MD-1684416050460

Relansare: invitație de participare la desfășurarea unei campanii de conștientizare în vederea creșterii vizibilității activităților proiectului

Relansare: invitație de participare la desfășurarea unei campanii de conștientizare în vederea creșterii vizibilității activităților proiectului Procedura de achiziție: Procedură simplificată (PRAG 2019). Scopul achiziției este: Relansarea invitației de participare la desfășurarea unei campanii de conștientizare în vederea sporirii vizibilității activităților Proiectului MOVE IT Like Lublin. Termen limită de solicitare a clarificărilor: 19 mai 2023, […]

Invitație de participare la desfășurarea unei campanii de conștientizare în vederea creșterii vizibilității activităților proiectului

Invitație de participare la desfășurarea unei campanii de conștientizare în vederea creșterii vizibilității activităților proiectului Procedura de achiziție: Procedură simplificată (PRAG 2019) Scopul achiziției este: Invitație de participare la desfășurarea unei campanii de conștientizare în vederea sporirii vizibilității activităților Proiectului MOVE IT Like Lublin. Termen limită de solicitare a clarificărilor: 29 decembrie 2022, 15:00 Termen limită de depunere […]

Achiziția serviciilor: Servicii de promovare a rapoartelor de politici (Policy Briefs) în cadrul Proiectului UE „MOVE IT like Lublin”

Achiziția serviciilor: Servicii de promovare a rapoartelor de politici (Policy Briefs) în cadrul Proiectului UE „MOVE IT like Lublin” Procedura de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri. Scopul achiziției este: Servicii de promovare a rapoartelor de politici (Policy Briefs) în cadrul Proiectului UE „MOVE IT like Lublin”.  Termen limită de depunere a ofertelor: 08 decembrie 2022, ora […]

Achiziția serviciilor – Servicii de comunicare și promovare a Proiectului MOVE IT like Lublin – inițiativă de dezvoltare durabilă a transportului public din mun. Chișinău, finanțat de Uniunea Europeană

Achiziția serviciilor – Servicii de comunicare și promovare a Proiectului MOVE IT like Lublin – inițiativă de dezvoltare durabilă a transportului public din mun. Chișinău, finanțat de Uniunea Europeană Procedura de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri. Scopul achiziției este: Servicii de comunicare și promovare a activităților protectului „MOVE IT like Lublin – A Chisinau public […]

Anunț de participare repetat privind contractarea serviciilor de elaborare a unui sondaj printre pasagerii transportului public municipal

Anunț de participare repetat privind contractarea serviciilor de elaborare a unui sondaj printre pasagerii transportului public municipal Primăria municipiului Chișinău a lansat licitația privind achiziționarea serviciilor de elaborare a unui sondaj printre pasagerii transportului public municipal, organizat în cadrul Proiectului ,,MOVE IT like Lublin” –  inițiativă de dezvoltare durabilă a transportului public din mun. Chișinău, […]

Anunț de participare privind contractarea serviciilor de elaborare a unui sondaj al pasagerilor transportului public municipal

Anunț de participare privind contractarea serviciilor de elaborare a unui sondaj al pasagerilor transportului public municipal Primăria municipiului Chișinău a lansat licitația privind achiziționarea serviciilor de elaborare a unui sondaj al pasagerilor transportului public municipal, organizat în cadrul Proiectului ,,MOVE IT like Lublin” –  inițiativă de dezvoltare durabilă a transportului public din mun. Chișinău, finanțat […]

Anunț de participare privind contractarea serviciilor de asistență tehnică- Asistent de Proiect

Anunț de participare privind contractarea serviciilor de asistență tehnică- Asistent de Proiect Primăria municipiului Chișinău a lansat licitația privind achiziționarea serviciilor de asistenta tehnica – Asistent de proiect în cadrul Proiectului „MOVE IT like Lublin”.  Procedura de achiziție: Licitație deschisă  Descrierea misiunii: Asistarea îп organizarea și implementarea activitătilor Proiectului și la еlаbоrаrеа rароаrtеlоr de progres. […]

Anunț privind contractarea serviciilor de organizare a unui eveniment în cadrul Proiectului „MOVE IT like Lublin”

Anunț privind contractarea serviciilor de organizare a unui eveniment în cadrul Proiectului „MOVE IT like Lublin” Primăria municipiului Chișinău a lansat licitația privind achiziționarea serviciilor de organizare a unui eveniment în cadrul Proiectului „MOVE IT like Lublin”. Procedura de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri (servicii). Scopul achiziției este: contractarea serviciilor de organizare a Săptămânii Europene […]

Anunț Repetat privind contractarea serviciilor de asistență tehnică: Consultant finanţe, Consultant Achiziții și logistică, Manager – Centru de Monitorizare a Traficului

Anunț Repetat privind contractarea serviciilor de asistență tehnică: Consultant finanţe, Consultant Achiziții și logistică, Manager – Centru de Monitorizare a Traficului Proiectul MOVE IT like Lublin finanțat de Uniunea Europeană recrutează noi membri ai echipei de implementare, după cum urmează: – Consultant achiziții și logistică (repetat) – https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659091547756?tab=contract-notice   – Consultant finanțe (repetat) – https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659090725831?tab=contract-notice […]

Anunț de participare privind contractarea serviciilor de proiectare a Centrului de Monitorizare a Traficului

Anunț de participare privind contractarea serviciilor de proiectare a Centrului de Monitorizare a Traficului Achiziția serviciilor – Proiectarea Centrului de Monitorizare a Traficului.   Procedura de achiziție: licitație deschisă.   Scopul achiziției este: proiectarea Centrului de Monitorizare a Traficului.   Termen limită de depunere a ofertelor: 7 septembrie 2022, 15:00.   Criteriu de atribuire: calitate […]

Anunț privind contractarea serviciilor de asistență tehnică: Manager, Centru de monitorizare a traficului

Anunț privind contractarea serviciilor de asistență tehnică: Manager, Centru de monitorizare a traficului Primăria municipiului Chișinău a lansat licitația privind achiziționarea serviciilor în cadrul Proiectului „Move it Like Lublin – a Chisinau Sustainable Development Initiative”: Manager, Centru de monitorizare a traficului Procedura de achiziție: licitatie deschisă Scopul achiziției este: contractarea serviciilor de asistență tehnică, Manager, […]

Anunț de participare privind contractarea serviciilor de asistență tehnică: Consultant achiziţii şi logistică

Anunț de participare privind contractarea serviciilor de asistență tehnică: Consultant achiziţii şi logistică Primăria municipiului Chișinău a lansat licitația privind achiziționarea serviciilor în cadrul Proiectului „Move it Like Lublin – a Chisinau Sustainable Development Initiative”: Consultant achiziţii şi logistică. Procedura de achiziție: licitație deschisă Scopul achiziției este: contractarea serviciilor de asistență tehnică, Consultant achiziţii şi […]

Anunț de participare privind contractarea serviciilor de asistență tehnică: Consultant finanţe

Anunț de participare privind contractarea serviciilor de asistență tehnică: Consultant finanţe Primăria municipiului Chișinău a lansat licitația privind achiziționarea serviciilor în cadrul Proiectului „Move it Like Lublin – a Chisinau Sustainable Development Initiative”: Consultant finanţe. Procedura de achiziție: licitatie deschisă Scopul achiziției este: contractarea serviciilor de asistență tehnică, Consultant finanţe Descrierea misiunii: Consultantul va acorda asistență […]

ro_RORomână