mill.md

Finance consultant

Consultant finanțe Procedura de achiziție: Licitație deschisă Scopul achiziției este: Servicii de asistență tehnică Termen limită de solicitare a clarificărilor: 27 noiembrie 2023, 10:00 Termen limită de depunere a ofertelor: 7 decembrie 2023, 10:00 Criteriu de atribuire: cel mai bun raport calitate – preț Anunțuri şi informaţii: Anunț de participare

Data analyst, Traffic monitoring center (relaunched 16.11.2023)

Analist date, Centrul de monitorizare a traficului (CMT) (repetat 16.11.2023) Procedura de achiziție: Licitație deschisă Scopul achiziției este: Servicii de asistență tehnică Termen limită de solicitare a clarificărilor: 27 noiembrie 2023, 10:00 Termen limită de depunere a ofertelor: 16 decembrie 2023, 10:00 Criteriu de atribuire: cel mai bun raport calitate – preț Anunțuri şi informaţii: […]

Draft policy briefs with recommendations to implement the newest approaches in public transport at local level (II) (relaunched 16.11.2023)

Elaborarea de rapoarte de politici locale cu recomandări pentru implementarea celor mai noi abordări în transportul public (II) (repetat 16.11.2023) Procedura de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri Scopul achiziției este: Elaborarea unui raport de politici locale cu recomandări și oportunități în vederea implementării celor mai noi abordări în domeniul transportului public. Termen limită de solicitare a clarificărilor: 27 […]

Notice on market consultation

Anunț privind consultarea pieței Scopul: Consultarea pieței privind сrеаrea unui sistem avansat de analiză а traficului. Termen limită de transmitere а рrорunеrilоr: 16 noiembrie 2023, 16:00 Anunțuri şi informaţii: Anunț privind consultarea pieței

Purchase of high quality monitors and projectors for Traffic Monitoring Center, "MOVE IT like Lublin" Project

Achiziția monitoarelor și proiectoarelor de înaltă calitate pentru Centrul de Monitorizare a Traficului, “MOVE IT like Lublin” Procedura de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri (bunuri). Scopul achiziției este: Achiziția monitoarelor și proiectoarelor de înaltă calitate pentru Centrul de Monitorizare a Traficului în cadrul Proiectului “MOVE IT like Lublin”. Termen limită de solicitare a clarificărilor: 2 […]

Draft policy briefs with recommendations to implement the newest approaches in public transport at local level (II) (relaunched)

Elaborarea de rapoarte de politici locale cu recomandări pentru implementarea celor mai noi abordări în transportul public (II) (repetat) Procedura de achiziție: Cerere Oferte de Prețuri Scopul achiziției este: Elaborarea unui raport de politici locale cu recomandări și oportunități în vederea implementării celor mai noi abordări în domeniul transportului public. Termen limită de solicitare a clarificărilor: 25 octombrie […]

Data analyst, Traffic monitoring center, (relaunched)

Analist date, Centrul de monitorizare a traficului (repetat) Procedura de achiziție: Licitație deschisă Scopul achiziției este: Servicii de asistență tehnică Termen limită de solicitare a clarificărilor: 25 octombrie 2023, 10:00 Termen limită de depunere a ofertelor: 10 noiembrie 2023, 10:00 Criteriu de atribuire: cel mai bun raport calitate – preț Anunțuri şi informaţii: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1696856580556

Project Assistant

Asistent de Proiect Procedura de achiziție: Licitație deschisă Scopul achiziției este: Servicii de asistență tehnică Termen limită de solicitare a clarificărilor: 28 septembrie 2023, 10:00 Termen limită de depunere a ofertelor: 6 octombrie 2023, 10:00 Criteriu de atribuire: cel mai bun raport calitate – preț Anunțuri şi informaţii: Anunț de participare

IT Administrator, Traffic monitoring center

Administrator IT, Centrul de monitorizare a traficului (CMT) Procedura de achiziție: Licitație deschisă Scopul achiziției este: Servicii de asistență tehnică Termen limită de solicitare a clarificărilor: 18 august 2023, 10:00 Termen limită de depunere a ofertelor: 29 august 2023, 10:00 Criteriu de atribuire: cel mai bun raport calitate – preț Anunțuri şi informaţii: Anunț de participare

Data analyst, Traffic monitoring center

Analist date, Centrul de monitorizare a traficului (CMT) Procedura de achiziție: Licitație deschisă Scopul achiziției este: Servicii de asistență tehnică Termen limită de solicitare a clarificărilor: 18 august 2023, 10:00 Termen limită de depunere a ofertelor: 29 august 2023, 10:00 Criteriu de atribuire: cel mai bun raport calitate – preț Anunțuri şi informaţii: Anunț de participare

Air Purifiers for public transport within the EU Project „MOVE IT like Lublin"

Elaborarea de rapoarte de politici locale cu recomandări pentru implementarea celor mai noi abordări în transportul public (2) Procedura de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri. Scopul achiziției este: Elaborarea a 2 rapoarte de politici locale cu recomandări și oportunități în vederea implementării celor mai noi abordări în domeniul transportului public. Termen limită de depunere a […]

Development of Electronic Ticketing (E-ticketing) study (Relaunched)

Elaborarea studiului privind sistemul e-ticketing (Relansare) Procedura de achiziție: Simplificată (PRAG2019) Scopul achiziției este: Elaborarea unui studiu privind e-ticketing adecvat pentru provocările și nevoile actuale și viitoare ale orașului. Studiul ar trebui să fie aplicabil pentru prima fază a implementării proiectului (testare pilot), precum și pentru un sistem complet de e-ticketing. Termen limită de depunere […]

Equipment for Traffic monitoring center

Echipamente pentru Centrul de monitorizare a traficului Procedura de achiziție: de valoare mică Scopul achiziției este: Achiziționarea echipamentelor pentru Centrul de monitorizare a traficului. Termen limită de depunere a ofertelor: 16 iunie 2023, 15:00 Criteriu de atribuire:  Prețul cel mai scăzut Anunțuri şi informaţii: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1686224087674

Development of Electronic Ticketing (E-ticketing) study

Elaborarea studiului privind sistemul e-ticketing Procedura de achiziție: Simplificată (PRAG2019) Scopul achiziției este: Scopul acestei activități este elaborarea unui studiu privind e-ticketing adecvat pentru provocările și nevoile actuale și viitoare ale orașului. Studiul ar trebui să fie aplicabil pentru prima fază a implementării proiectului (testare pilot), precum și pentru un sistem complet de e-ticketing.. Termen […]

Chisinau public transport study

Elaborarea unui studiu privind transportul public în municipiul Chișinău Procedura de achiziție: Simplificată (PRAG2019) Scopul achiziției este: Elaborarea unui studiu privind sistemul de transport public în municipiul Chișinău. Termen limită de depunere a ofertelor: 21 iunie 2023, 15:00 Criteriu de atribuire: calitate – preț Anunțuri şi informaţii: Anunț de atribuire a contractului Invitație de participare

Relaunch: Expenditure verification services within EU Project „MOVE IT like Lublin"

Relansare: Servicii de verificare a cheltuielilor în cadrul Proiectului UE „MOVE IT like Lublin” Procedura de achiziție: Simplificată (PRAG2019) Scopul achiziției este: Primăria municipiului Chișinău intenționează să contracteze o companie de audit pentru a efectua verificarea cheltuielilor raportate aferente activităților de implementare a Proiectului. Verificatorul va trebui să respecte cerințele legate de verificarea cheltuielilor conform prevederilor Contractului […]

Relaunch: Manager of Traffic Monitoring Center

Relansare: Manager, Centrul de monitorizare a traficului Procedura de achiziție: Licitație deschisă Scopul achiziției este: Servicii de asistență tehnică Termen limită de solicitare a clarificărilor: 29 mai 2023, 15:00 Termen limită de depunere a ofertelor: 8 iunie 2023, 15:00 Criteriu de atribuire: cel mai bun raport calitate – preț Anunțuri şi informaţii: ocds-b3wdp1-MD-1684416050460

Relaunch: Manager of Traffic Monitoring Center (The European Union project "MOVE IT like Lublin")

Relansare: Manager, Centrul de monitorizare a traficului (Proiectul UE „MOVE IT like Lublin”) Procedura de achiziție: Licitație deschisă. Scopul achiziției este: Servicii de asistență tehnică. Termen limită de solicitare a clarificărilor: 29 mai 2023, 15:00. Termen limită de depunere a ofertelor: 8 iunie 2023, 15:00. Criteriu de atribuire: cel mai bun raport calitate-preț. Anunțuri şi […]

Relaunch: invitation to tender for conducting an awareness campaign to increase the visibility of the project actions

Relansare: Invitație de participare la desfășurarea unei campanii de conștientizare în vederea creșterii vizibilității activităților proiectului Procedura de achiziție: Procedură simplificată (PRAG 2019). Scopul achiziției este: Relansarea invitației de participare la desfășurarea unei campanii de conștientizare în vederea sporirii vizibilității activităților Proiectului MOVE IT Like Lublin. Termen limită de solicitare a clarificărilor: 19 mai 2023, […]

Relaunch: Invitation to tender for conducting an awareness campaign to increase the visibility of the Project actions

Relansare: Invitație de participare la desfășurarea unei campanii de conștientizare în vederea creșterii vizibilității activităților Proiectului Procedura de achiziție: Simplificată (PRAG2019) Scopul achiziției este: Desfășurarea unei campanii de conștientizare în vederea sporirii vizibilității activităților Proiectului. Termen limită de solicitare a clarificărilor: 19 mai 2023, 15:00. Termen limită de depunere a ofertelor: 9 iunie 2023, 15:00. […]