MOVE IT like Lublin

Relansare: Servicii de verificare a cheltuielilor în cadrul Proiectului UE „MOVE IT like Lublin"

Procedura de achiziție: Simplificată (PRAG2019)

Scopul achiziției este: Primăria municipiului Chișinău intenționează să contracteze o companie de audit pentru a efectua verificarea cheltuielilor raportate aferente activităților de implementare a Proiectului. Verificatorul va trebui să respecte cerințele legate de verificarea cheltuielilor conform prevederilor Contractului de Grant și a anexelor acestuia.

Termen limită de depunere a ofertelor: 21 iunie 2023, 15:00

Criteriu de atribuire: calitate – preț

Anunțuri şi informaţii: