MOVE IT like Lublin

Relansare: Invitație de participare la desfășurarea unei campanii de conștientizare în vederea creșterii vizibilității activităților proiectului

Procedura de achiziție: Procedură simplificată (PRAG 2019).

Scopul achiziției este: Relansarea invitației de participare la desfășurarea unei campanii de conștientizare în vederea sporirii vizibilității activităților Proiectului MOVE IT Like Lublin.

Termen limită de solicitare a clarificărilor: 19 mai 2023, 15:00.

Termen limită de depunere a ofertelor: 9 iunie 2023, 15:00.

Criteriu de atribuire: calitate – preț

Toate activitățile din cadrul campaniei de informare trebuie să fie în conformitate cu Planul de comunicare și vizibilitate al Proiectului și cu ghidul Uniunii Europene privind vizibilitatea (https://eu4moldova.eu/visibility/).

Anunțuri şi informaţii: