MOVE IT like Lublin

Anunț Repetat privind contractarea serviciilor de asistență tehnică: Consultant finanţe, Consultant Achiziții și logistică, Manager – Centru de Monitorizare a Traficului

Proiectul MOVE IT like Lublin finanțat de Uniunea Europeană recrutează noi membri ai echipei de implementare, după cum urmează:

– Consultant achiziții și logistică (repetat) – https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659091547756?tab=contract-notice

– Consultant finanțe (repetat) – https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659090725831?tab=contract-notice

– Manager, Centru de monitorizare a traficului (repetat) – https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659092476026?tab=contract-notice

Perioada clarificărilor: 29 iulie – 10 august 2022.

Perioada de începere de depunere a ofertelor: 10 August 2022.

Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai bun raport calitate – preț

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesați adresele web menționate supra.