MOVE IT like Lublin

Anunț privind ședința Grupului de lucru pe transport public din cadrul Proiectului UE „MOVE IT like Lublin”

Primăria municipiului Chișinău informează că marți, 26 iulie 2022, ora 10:00, va avea loc prima ședință a Grupului de lucru pe transport public din cadrul Proiectului UE „MOVE IT like Lublin” – inițiativă de dezvoltare durabilă a transportului public din municipiul Chișinău.

La ședință vor participa experții Consorțiului de consultanți contractat să elaboreze Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a municipiului Chișinău. 

Acest document urmează a fi elaborat în decurs de 2 ani și va permite planificarea strategică pe termen lung a dezvoltării infrastructurii rutiere și pietonale, transportului public și privat, organizarea parcărilor, crearea infrastructurii pentru bicicliști și multe alte aspecte în beneficiul cetățenilor.

Discuțiile vor avea loc în sala de ședințe a Consiliului municipal Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83. 

Persoanele interesate se pot înregistra în prealabil la următoarea adresă de e-mail: mill@pmc.md.

Menționăm că, Grupul de lucru îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Regulamentului aprobat prin Dispoziția Primarului General nr. 564-d din 28.09.2021.

Se anexează: 

– Agenda Ședinței Grupului de lucru pe transport public