mill.md

Anunț privind ședința Grupului de lucru pe transport public din cadrul Proiectului UE „MOVE IT like Lublin”

Primăria municipiului Chișinău informează că marți, 26 iulie 2022, ora 10:00, va avea loc prima ședință a Grupului de lucru pe transport public din cadrul Proiectului UE „MOVE IT like Lublin” – inițiativă de dezvoltare durabilă a transportului public din municipiul Chișinău.

La ședință vor participa experții Consorțiului de consultanți contractat să elaboreze Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a municipiului Chișinău. 

Acest document urmează a fi elaborat în decurs de 2 ani și va permite planificarea strategică pe termen lung a dezvoltării infrastructurii rutiere și pietonale, transportului public și privat, organizarea parcărilor, crearea infrastructurii pentru bicicliști și multe alte aspecte în beneficiul cetățenilor.

Discuțiile vor avea loc în sala de ședințe a Consiliului municipal Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83. 

Persoanele interesate se pot înregistra în prealabil la următoarea adresă de e-mail: mill@pmc.md.

Menționăm că, Grupul de lucru îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Regulamentului aprobat prin Dispoziția Primarului General nr. 564-d din 28.09.2021.

Se anexează: 

– Agenda Ședinței Grupului de lucru pe transport public