MOVE IT like Lublin

Anunț de participare privind contractarea serviciilor de elaborare a unui sondaj al pasagerilor transportului public municipal

Primăria municipiului Chișinău a lansat licitația privind achiziționarea serviciilor de elaborare a unui sondaj al pasagerilor transportului public municipal, organizat în cadrul Proiectului ,,MOVE IT like Lublin” –  inițiativă de dezvoltare durabilă a transportului public din mun. Chișinău, finanțat de Uniunea Europeană,

Procedura de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri (servicii).

Scopul achiziției este: Elaborarea unui sondaj al pasagerilor transportului public municipal. 

Descrierea misiunii: Prestatorul urmează să efectueze o anchetă sociologică la nivel local în rândul pasagerilor transportului public și să prezinte datele acumulate, precum și dovezile veridicității datelor respective. 

Perioada clarificărilor: 5 octombrie 2022 – 11 octombrie 2022. 

Perioada de depunere a ofertelor: 11 octombrie 2022 – 20 octombrie 2022. 

Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: calitate – preț. 

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

Pentru mai multe informații cu privire la această licitație, vă rugăm să accesați: https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1664967124070