MOVE IT like Lublin

Anunț de participare privind contractarea serviciilor de asistență tehnică: Consultant finanţe

Primăria municipiului Chișinău a lansat licitația privind achiziționarea serviciilor în cadrul Proiectului „Move it Like Lublin – a Chisinau Sustainable Development Initiative”: Consultant finanţe.

Procedura de achiziție: licitatie deschisă

Scopul achiziției este: contractarea serviciilor de asistență tehnică, Consultant finanţe

Descrierea misiunii: Consultantul va acorda asistență tehnică de înaltă calitate în aspectele legate de executarea bugetului, gestionarea finanțelor și raportarea financiară.

Perioada clarificărilor: 01 iulie – 11 iulie 2022.

Perioada de depunere a ofertelor: 11 iulie – 22 iulie 2022.

Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: calitate – preț

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

Pentru mai multe informații cu privire la această licitație, vă rugăm să accesați: https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1656680713807