MOVE IT like Lublin

Anunț de participare privind contractarea serviciilor de asistență tehnică- Asistent de Proiect

Primăria municipiului Chișinău a lansat licitația privind achiziționarea serviciilor de asistenta tehnica – Asistent de proiect în cadrul Proiectului „MOVE IT like Lublin”. 

Procedura de achiziție: Licitație deschisă 

Descrierea misiunii: Asistarea îп organizarea și implementarea activitătilor Proiectului și la еlаbоrаrеа rароаrtеlоr de progres. Asigurarea suportului pentru comunicarea eficientă intre toate partile interesate (Delegatia UE, Рrimăriа muп. Chișinău, Primăria оr. Lublin, Comisia UE, alte autorități naționale relevante din Republica Moldova). Acordarea suportului iп organizarea funcfionării structurilor de management ale Proiectului, asigurînd vizibilitatea activitaților acestuia. 

Perioada clarificărilor: 17 august 2022 – 27 august 2022. 

Perioada de depunere a ofertelor: 27 august 2022 – 5 septembrie 2022. 

Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: calitate – preț.

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP 

Pentru mai multe informații cu privire la această licitație, vă rugăm să accesați: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1660742390204?tab=contract-notice