MOVE IT like Lublin

Elaborarea de rapoarte de politici locale cu recomandări pentru implementarea celor mai noi abordări în transportul public (2)

Procedura de achiziție: Licitație deschisă.

Scopul achiziției este: Achiziționarea echipamentelor bactericide pentru transport public.

Termen limită de solicitare a clarificărilor: 21 februarie 2023, 15:00.

Termen limită de depunere a ofertelor: 17 martie 2023, 15:00.

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut.

Anunțuri şi informaţii: