MOVE IT like Lublin

Proiectul „MOVE IT like Lublin”, finanțat de Uniunea Europeană, susține dezvoltarea mobilității urbane durabile în mun. Chișinău

Proiectul „MOVE IT like Lublin” – Inițiativa de dezvoltare durabilă a transportului public din mun. Chișinău, finanțat de Uniunea Europeană, implementat de Primăria Municipiului Chișinău, a finalizat procedura de achiziție a serviciilor de elaborare a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Chișinău. 

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) este un document de planificare strategică pe termen lung în dezvoltarea infrastructurii rutiere și pietonale, transportului public și privat, organizarea parcărilor, crearea infrastructurii pentru bicicliști și multe alte aspecte în beneficiul cetățenilor.

Scopul final al PMUD este de a promova o dezvoltare inteligentă a infrastructurii municipiului, prin care acesta să răspundă nevoilor de bază ale tuturor cetățenilor în ceea ce privește mobilitatea, transformându-l ulterior într-un oraș mai accesibil, mai incluziv și mai eficient.

Astfel, în baza unei proceduri de achiziție internaționale, pentru elaborarea PMUD a fost selectat consorțiul de consultanți condus de compania CIVITTA Strategy & Consulting S.A., din care mai fac parte AO Business Consulting Institute, Boğaziçi Proje Mühendislik A.Ş., Rupprecht Consult – Forschung & Beratung GmbH și TTL Planning S.R.L. 

Contractul prevede realizarea unei analize ample a situației existente în domeniu, a unui studiu de fezabilitate și elaborarea strategiei noi de transport public. Strategia urmează să includă propuneri concrete privind zonarea mun. Chișinău, îmbunătățirea conexiunii între suburbii și oraș, planul de extindere a flotei de autobuze și troleibuze, a parcărilor urbane,  precum și recomandări privind dezvoltarea mun. Chișinău în calitate de oraș inteligent, cu transport public ecologic. 

La elaborarea PMUD vor contribui experți internaționali în domeniul transportului public, economiei, mobilității urbane, mediului, social, sistemului informațional geografic (GIS), sistemelor inteligente de transport (ITS), precum și din alte domenii conexe. 

Pentru informații adiționale: Alina Procopciuc, responsabilă de comunicare, e-mail: communication@mill.md, tel.: +373 60592201.