Anunț de participare privind contractarea serviciilor de proiectare a Centrului de Monitorizare a Traficului

Primăria Municipiului Chișinău a lansat licitația privind achiziționarea serviciilor în cadrul Proiectului „Move it Like Lublin – a Chisinau Sustainable Development Initiative”:  Proiectare a Centrului de Monitorizare a Traficului.

Procedura de achiziție: licitatie deschisă

Scopul achiziției este: Proiectare a Centrului de Monitorizare a Traficului.

Perioada clarificărilor: 29 iulie – 17 august 2022

Perioada de depunere a ofertelor: pînă 27 august

Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: calitate – preț

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați https://lnkd.in/g-3dUcEy